Zapytanie ofertowe nr 1


Projekt Wzrost konkurencyjności firmy KLIMONT poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnych produktów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: KLIMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikulicza 2, 58-160 Świebodzice