Kontakt

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00


 
"KLIMONT" Sp. z o. o.

ul. Mikulicza 2, 58-160 Świebodzice

NIP: 884-00-33-796
Regon: P-890244543

tel.: +48 74 854 59 82
tel.: +48 74 665 57 59
 
Zapytania i oferty:
biuro@klimont.com.pl
 

 
Konto:

SANTANDER BANK POLSKA SA: 
23 1090 1681 0000 0000 6701 3877
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA o/W-ch:
54 1750 1309 0000 0000 0259 8051​
PKO BANK POLSKI SA:
16 1020 5138 0000 9202 0200 3721

KRS: 0000131087
Wpis do Rejestru prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna we Wrocławiu,
IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 215 000 złStanowisko Imię i nazwisko Numer telefonu Adres email
Prezes Zarządu mgr inż. Zuzanna Giedrowicz Tel: +48 74 854 59 81
Kom: +48 605 050 714
klimont@klimont.com.pl
Członek Zarządu Robert Widłak Tel. +48 74 854 59 81
Kom: +48 609 526 032
klimont@klimont.com.pl
Specjalista d/s technicznych mgr inż. Janusz Salwa Tel: +48 74 665 57 59
Kom: +48 691 447 686
biuro@klimont.com.pl
Doradca techniczny inż. Agnieszka Bylińska Tel: +48 74 854 59 82
Kom: +48 697 981 458
biuro@klimont.com.pl
Doradca techniczny inż. Marta Skiba Tel: +48 74 854 59 82
Kom: +48 601 646 033
biuro@klimont.com.pl
Doradca techniczny Agnieszka Janik Tel: +48 74 665 57 59
Kom: +48 607 514 333
biuro@klimont.com.pl

Stanowisko/Funkcja
Członek Zarządu

Imię i nazwisko
mgr inż. Zuzanna Giedrowicz

Numer telefonu
+48 74 854 59 82
Kom: +48 605 050 714

Adres email
klimont@klimont.com.pl


Stanowisko/Funkcja
Członek Zarządu

Imię i nazwisko
mgr inż. Janusz Salwa

Numer telefonu
+48 74 665 57 59
Kom: +48 691 447 686

Adres email
biuro@klimont.com.pl


Stanowisko/Funkcja
Doradca techniczny

Imię i nazwisko
inż. Agnieszka Bylińska

Numer telefonu
+48 74 854 59 82
Kom: +48 697 981 458

Adres email
biuro@klimont.com.pl


Stanowisko/Funkcja
Doradca techniczny

Imię i nazwisko
inż. Marta Skiba

Numer telefonu
+48 74 854 46 74
Kom: +48 601 646 033

Adres email
biuro@klimont.com.pl


Stanowisko/Funkcja
Doradca techniczny

Imię i nazwisko
Agnieszka Janik

Numer telefonu
+48 74 665 57 59
Kom:
+48 607 514 333

Adres email
biuro@klimont.com.pl


Klimont Sp. z o.o.
ul. Mikulicza - Radeckiego 2
58-160 Świebodzice


biuro@klimont.com.pl
+48 74 854 59 82
+48 74 665 57 59