Nowe maszyny w KLIMONCIE

Rozbudowaliśmy park maszynowy o najnowsze technologicznie, sterowane numerycznie: wycinarkę laserową typu fiber oraz hydrauliczną prasę krawędziową.

Maszyny są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zakup maszyn miał na celu podniesienie konkurencyjności firmy KLIMONT na rynku krajowym poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii produkcji oraz rozszerzenie podstawowego zakresu działalności o nowe i ulepszone produkty.

Nowy park maszynowy pozwoli na poprawę sprawności, jakości oraz szybkości wykonywania zamówień.