Krajowa Ocena Techniczna (KOT)

Mamy przyjemność poinformować o dołączeniu firmy KLIMONT do grona producentów, którzy uzyskali Krajową Ocenę Techniczną (KOT) dla przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym oraz prostokątnym.

Od 1 stycznia 2017 roku Krajowe Oceny Techniczne zastąpiły Aprobaty Techniczne dla wyrobów budowlanych. KOT-y wydawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat przez autoryzowane jednostki upoważnione w tym zakresie na mocy ustawy. Wykaz takich jednostek jest dostępny na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

Krajowa Ocena Techniczna, zgodnie z definicją w Ustawie o wyrobach budowlanych jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, który zgodnie z zamierzonym zastosowaniem spełnia podstawowe wymagania obiektów budowlanych, w których się znajduje.KOT dla przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym - numer w serii: ITB-KOT-2022_2394, wydanie 1. Rok wydania: 2022
KOT dla przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym - numer w serii: ITB-KOT-2022_2395, wydanie 1. Rok wydania: 2022