Zapytanie ofertowe nr 4Projekt Wzrost konkurencyjności firmy KLIMONT poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnych produktów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


Beneficjent: KLIMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikulicza 2, 58-160 Świebodzice

Zapytanie ofertowe nr 4 (skan)- pobierz
Formularz oferty - pobierz załącznik nr 1
Oświadczenie - pobierz załącznik nr 2
Informacja o wyborze oferty - pobierz