Zapytanie ofertowe nr 2Projekt Wzrost konkurencyjności firmy KLIMONT poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji oraz innowacyjnych produktów jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Beneficjent: KLIMONT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikulicza 2, 58-160 Świebodzice

Unieważnienie postępowania nr 2 -
Pobierz załącznik

Zapytanie ofertowe nr 2 (skan) - pobierz
Formularz oferty - pobierz załącznik nr 1
Oświadczenie - pobierz załącznik nr 2