Usługi cięcia i gięcia

Od września 2017r. oferujemy usługi cięcia laserowego i gięcia na prasie, na nowo zakupionych maszynach: laserze światłowodowym i prasie krawędziowej hydraulicznej. Pozwoli to rozszerzyć zakres oferty produktowej, dotrzeć do nowych dotychczas nieobsługiwanych grup klientów i szybciej reagować na na zmieniające się oczekiwania i wymogi klientów.